Publisert 23.09.2022

Ny analyse om risiko og sårbarhet på Svalbard

Sysselmesteren har ansvar for å ha oversikt over risiko og sårbarhet på Svalbard. Denne oversikten etablerer vi gjennom å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse, også kalt SvalbardROS. Det er nå laget en ny ROS-analyse. Den nye analysen erstatter den tidligere utgaven fra 2016.


Publisert 22.09.2022

Gult farevarsel – kraftige vindkast

Det er meldt kraftige vindkast i Longyearbyen fra kl. 22.00 i kveld til kl. 07.00 fredag morgen. Vi ber folk om å ta sine forholdsregler og sikre løse gjenstander, passe på dører og vinduer, unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder og være forsiktige ved ferdsel i strandsona og på sjøen. Har du båt bør du sjekke fortøyninger før det blåser opp.  


Publisert 22.09.2022

Søknad om midlertidige innretninger for vinterbruk 2022 - 2023

Det kreves tillatelse fra Sysselmesteren til alle midlertidige innretninger i vinter som skal brukes til leiropphold for allmennheten en uke eller mer. Dette gjelder for etablering av leir innenfor forvaltningsområde 10, utenfor naturvernområder og utenfor planområder. Fristen for å søke er 24. oktober 2022.

 


Publisert 12.09.2022

Sysselmesteren ber om film og video

Sysselmesteren ber personer som har bilder eller videoopptak fra brannstedet i en tidlig fase om å ta kontakt med Sysselmesteren på vakttelefon 79 02 12 22. – Vi ber også eventuelle vitner om å ta kontakt med oss på samme telefonnummer, sier sysselmesteroverbetjent Stein Olav Bredli.


Publisert 12.09.2022

55 personer er evakuert

55 personer er evakuert i forbindelse med brannen i Vei 228 i sentrum av Longyearbyen. To personer har fått behandling for lettere røykskader på Longyearbyen sykehus.


Publisert 12.09.2022

Har kontroll på brannen

Brannvesenet har nå kontroll på brannen i Vei 228. Det er ikke fare for at brannen skal spre seg til bygninger i nærheten. Sysselmesteren ber folk om å ikke gå eller kjøre i Hilmar Rekstensvei slik at de er til hinder for nødetatene.


Publisert 07.09.2022

Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Ny-Ålesund planområde

Sysselmesteren på Svalbard har gitt Kings Bay AS tillatelse til utslipp av avløpsvann til Kongsfjorden. 


Publisert 31.08.2022

20.000 i bot for å forstyrre isbjørn

Sysselmesteren har ilagt en utenlandsk guide et forelegg på 20.000 kroner for å forstyrre en isbjørn i Trygghamna sist lørdag.


Publisert 30.08.2022

Sysselmesterkontoret er stengt fredag

Sysselmesterkontoret er stengt fredag 2. september på grunn av internt arrangement. Politiets vakttelefon er betjent.


Publisert 30.08.2022

Tillatelse til drift av ny miljøstasjon

Sysselmesteren på Svalbard har gitt Longyearbyen lokalstyre tillatelse til drift av ny miljøstasjon på Hotellneset.