Rapporter


Rapporter Beskrivelse
F
Fangsthytter på Svalbard 2009 I fangstfelt 23 Magdalenefjord og fangstfelt 24 Flathuken
Fangsthytter på Svalbard 2010 I fangstfelt 4 – Calypsofeltet / Bellsund
Fangsthytter på Svalbard 2011 I fangstfelt 36 - Negerpynten
Fangsthytter på Svalbard 2012 I fangstfelt 12 og 28 - Fredheim og Austfjordneset
Fangsthytter på Svalbard 2013 I fangstfelt 2, 3 og 5 - Søndre Hornsund, Nordre Hornsund og Midterhuken
Fangsthytter på Svalbard 2014 Haudegen - En tysk værstasjon fra 2. verdenskrig i Wordiebukten, Rijpfjorden på Nordaustlandet
Forvaltningsplan Bjørnøya Forvaltningsplan for Bjørnøya naturreservat 2005 -2010
Forvaltningsplan Hopen Forvaltningsplan for Hopen naturreservat 2007 - 2011
Forvaltningsplan Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet (2008)
Fugleregistreringer i Liefedefjorden Forekomst og sårbarhetsvurdering av fugl på øyene i Liefdefjorden, Svalbard (2014)
H
Handlingsplan mot fremmede arter Handlingsplan mot fremmede arter på Svalbard. Rapportserie nr. 1-2017
I
Isbjørn avlivet på Svalbard Statistikk over isbjørn avlivet på Svalbard i perioden 1998-2005
K
Kulturminneplan for Svalbard Kulturminneplan for Svalbard 2013-2023
P
PCB på Svalbard Rapport om PCB på Svalbard (2011)
Plan for forvaltning av svalbardrein Miljømål og status for reinen på Svalbard (2009)
Prioriterte kulturminner Katalog prioriterte kulturminner og kulturmiljøer på Svalbard. Versjon 1.1 (2013)
S
SvalbardROS Risiko. og sårbarhetsanalyse for Svalbard 2022 - 2026
T
Teknisk industrielle kulturminner Plan for teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen og omegn (2010)