Politi


Svalbard er eget politidistrikt. Sysselmesteren har myndighet på lik linje med en politimester på fastlandet. Dette inkluderer påtalemyndighet for Svalbard. 

Politiet på Svalbard har de samme ansvarsområder som politi- og lensmannsetaten på fastlandet. Politiet er fullt integrert i de nasjonale politisystemene som dekker operative og etterforskningsmessige behov. Sysselmesteren på Svalbard har vaktberedskap hele døgnet. Redningstjeneste og beredskap er sammen med etterforskning og straffesaksbehandling viktige deler av politiets ansvarsområde.

Lenker