Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Namsmann og forliksråd


Sysselmesteren har funksjon som namsmann og forliksrådssekretær. Se lenke til høyre for mer informajson.

Namsmann

For spørsmål om namsmannssaker, kontakt sysselmesterførstebetjent Listbeth Hansen. Telefon: 79 02 43 09. Epost: lisbeth.hansen@sysselmesteren.no

Forliksråd

For spørsmål om forliksråd, kontakt forliksrådssekretær Tale Høgemark. Telefon: 79 02 43 14. Epost: tale.hogemark@sysselmesteren.no