Namsmann og forliksråd


Sysselmesteren har funksjon som namsmann og forliksrådssekretær. Se lenke til høyre for mer informajson.

Namsmann

For spørsmål om namsmannssaker, kontakt politiet i Tromsø. Telefon: 77 79 60 00

Forliksråd

For spørsmål om forliksråd, kontakt forliksrådssekretær Tale Høgemark. Telefon: 79 02 43 14. Epost: tale.hogemark@sysselmesteren.no