Namsmann og forliksråd


Sysselmesteren har funksjon som namsmann og forliksrådssekretær. Se lenke til høyre for mer informajson.

Namsmann

For spørsmål om namsmannssaker, kontakt sysselmesterførstebetjent Listbeth Hansen. Telefon: 79 02 43 09. Epost: lisbeth.hansen@sysselmesteren.no

Forliksråd

For spørsmål om forliksråd, kontakt forliksrådssekretær Tale Høgemark. Telefon: 79 02 43 14. Epost: tale.hogemark@sysselmesteren.no