Offentlig journal


Sysselmesteren på Svalbard leverer sin offentlige journal til eInnsyn. Herfra kan du søke opp og bestille innsyn i de dokumenter du ønsker å lese. 

Oppdatering 01.10.2021:

Sysselmesteren på Svalbard oppgraderte til nytt saksbehandler- og dokumentasjonsforvaltningssystem i uke 38.

Vi har nå oppdaget at bestilling av innsyn i dokumenter publisert på eInnsyn før 20. september 2021 feiler og at løsningen vi var forespeilet av leverandør ikke virker. Innsynsbegjæringer på dokumenter publisert før 20. september 2021 må nå manuelt registreres og dokumenter må manuelt overføres fra tidligere arkivbaser før innsynsbegjæringer på disse dokumentene kan behandles. Det kan derfor kunne bli en noe lengre saksbehandlingstid på innsynsbegjæringer i dokumenter publisert før 20. september. Vi beklager ulempene dette medfører.

Sysselmesteren jobber med rydding og klargjøring av de gamle arkivbasene for avlevering og deponering til Arkivverket. Når dette arbeidet er gjort skal innsynsbestillinger til dokumenter publisert før 20. september igjen kunne skje via integrasjon fra eInnsyn  og vi forventer da å kunne går tilbake på normal saksbehandlingstid på disse.

 

Offentlig journal for Sysselmesteren på Svalbard blir lagt ut fredager.

Sysselmesteren journalfører alle forespørsler som blir saksbehandlet. Dette betyr at de fleste forespørsler kommer på offentlig postjournal. 

I henhold til offentleglova har enhver rett til innsyn i dokumentene, så langt det ikke er gjort unntak i lov eller med hjemmel i lov.

Lover og forskrifter

Lenker