Offentlig journal


Sysselmesteren på Svalbard leverer sin offentlige journal til eInnsyn. Herfra kan du søke opp og bestille innsyn i de dokumenter du ønsker å lese. 

Offentlig journal for Sysselmesteren på Svalbard blir lagt ut fredager.

Sysselmesteren journalfører alle forespørsler som blir saksbehandlet. Dette betyr at de fleste forespørsler kommer på offentlig postjournal. 

I henhold til offentleglova har enhver rett til innsyn i dokumentene, så langt det ikke er gjort unntak i lov eller med hjemmel i lov.

Lover og forskrifter

Lenker