Kontakt oss


Publisert 15.04.2019

Ansatte

Besøksadresse: Vei 309-6

Åpningstid: 10.00 - 15.00

Sentralbord: +47 79 02 43 00

Politiets vakttelefon: +47 79 02 12 22

Nødnummer: 112

E-post: firmapost@sysselmesteren.no 

Alle epost-henvendelser til Sysselmesteren rettes til firmapost. Det gjelder også henvendelser til den enkelte saksbehandler.

Henvendelser til Sysselmesteren journalføres jf offentleglova § 10. Dette betyr at de fleste forespørsler som sendes til Sysselmesteren kommer på offentlig postjournal. Alle henvendelser blir offentlighetsvurdert og taushetsbelagte opplysninger blir alltid skjermet. Vår elektroniske postjournal finner du på eInnsyn. Retten til innsyn i postjournalene på internett er hjemlet i offentleglova. Dette betyr at din henvendelse til Sysselmesteren kan bli omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media.

Sysselmesteren på Svalbard har tekniske sikringstiltak mot datavirus og spam. Sikringstiltakene kan føre til at e-post som verken er spam eller inneholder datavirus blir stanset. Verken e-postens avsender eller adressat vil i slike tilfeller få informasjon om at forsendelsen ikke har kommet frem. Dersom du mistenker at din henvendelse ikke har kommet frem – ta kontakt per telefon.

Postadresse:
Sysselmesteren på Svalbard
Postboks 633
9171 Longyearbyen

Fakturaadresse:
Sysselmesteren på Svalbard
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Leverandører av varer og tjenester til Sysselmesteren skal benytte elektronisk faktura som leveres i Elektronisk handelsformat (EHF).

Vår elektroniske fakturaadresse er 971456523

NB! Alle bestillinger fra Sysselmesteren på Svalbard skal inneholde en bestillerreferanse for å være gyldig.