Ansatte


Alle epost-henvendelser til Sysselmesteren rettes til firmapost. Det gjelder også henvendelser til den enkelte saksbehandler.

Politiavdelingen
Henvendelser til ansatte i politiavdelingen rettes til sentralbordet +47 79 02 43 00
Politiets vakttelefon er +47 79 02 12 22
Nødnummer 112

Ledelse
Fause, Lars Sysselmester +47 79 02 43 00
Rise, Katharina Assisterende sysselmester +47 79 02 43 03
Bredli, Stein Olav Sysselmesteroverbetjent +47 79 02 43 04
Karlstad, Linda Miljøvernsjef +47 79 02 43 05
Holen, Bjørg Helene Administrasjonssjef +47 79 02 43 01
Administrasjonsavdelingen
Angen, Kristian Rådgiver økonomi +47 79 02 43 16
Bergersen, Heidrun Konsulent +47 79 02 43 00
Eide, Siv Førstekonsulent +47 79 02 43 15
Eriksen, Hanne Rådgiver +47 79 02 43 51
Evje, Leif Rune Rådgiver IKT +47 79 02 43 28
Hagen, Live Konsulent +47 79 02 43 00
Mæland, Mari Arkivar +47 79 02 43 00
Rydland, Marius Rådgiver IKT +47 79 02 43 41
Sandnes, Anne Kristin Rådgiver HR +47 79 02 43 30
Strand, Tomas Driftsleder +47 79 02 43 72
Strømshoved, Knut Materialforvalter +47 79 02 43 00
Politiavdelingen - forvaltningsoppgaver
Gerzic, Adnan Rådgiver +47 79 02 43 00
Høgemark, Tale Rådgiver +47 79 02 43 14
Høiland, Jorunn Tove Førstekonsulent +47 79 02 43 12
Mosdøl, Kenneth Førstekonsulent +47 79 02 43 00
Miljøvernavdelingen
Berntsen, Mari Rådgiver Arealplan +47 90 63 28 44
Duvier, Roy Naturforvalter +47 79 02 43 00
Haavik, Thomas Rådgiver Reiseliv +47 79 02 43 48
Jakola-Fjeld, Magnus Rådgiver Forurensning +47 79 02 43 53
Løvold, Martine Sveaoppryddingen
Melhus, Lisbeth Schnug Rådgiver Forurensning +47 79 02 43 55
Paulsen, Bodil Kulturminneforvalter +47 79 02 43 17
Rønning, Egil Naturforvalter +47 79 02 43 56
Serafinska, Monika Kulturminneforvalter +47 79 02 43 19
Vasstrand, Berit Rådgiver Arealplan +47 79 02 43 58
Vågenes, Alexander Rådgiver Reiseliv +47 79 02 43 23
Øyjordet, Ingvild Naturforvalter +47 79 02 43 21
Staben
Fredriksen, Magnus Rindal Politiadvokat +47 79 02 43 45
Hoffmann, Jon Fitje Spesialrådgiver +47 79 02 43 43
Jenssen, Eva Therese Rådgiver Kommunikasjon +47 79 02 43 25
Rotneberg, Henrik Rådgiver Juridisk +47 79 02 43 24
Tengesdal, Stig Morten Rådgiver Samfunnssikkerhet +47 79 02 43 31
Wiik, Stein Magne Russisk tolk +47 79 02 43 26