Ansatte


Alle epost-henvendelser til Sysselmesteren rettes til firmapost. Det gjelder også henvendelser til den enkelte saksbehandler.

Politiavdelingen
Henvendelser til ansatte i politiavdelingen rettes til sentralbordet +47 79 02 43 00
Politiets vakttelefon er +47 79 02 12 22
Nødnummer 112

Ledelse
Fause, Lars Sysselmester +47 79 02 43 00
Elvedahl, Sølvi Assisterende sysselmester +47 79 02 43 03
Heggelund, Kristin Miljøvernsjef +47 79 02 43 05
Fagertun, Hege Walør Administrasjonssjef +47 79 02 43 01
Bredli, Stein Olav Sysselmesteroverbetjent +47 79 02 43 04
Administrasjonsavdelingen
Eriksen, Hanne Rådgiver +47 79 02 43 51
Angen, Kristian Økonomirådgiver +47 79 02 43 16
Tåsåsen, Olav Driftsleder +47 79 02 43 72
Eide, Siv Førstekonsulent +47 79 02 43 15
Markussen, Tommy Dahl Rådgiver IKT +47 79 02 43 28
Abild, Kristin Nybakken Konsulent +47 79 02 43 00
Mæland, Mari Arkivar
Leira, Jan Magne Rådgiver IKT +47 79 02 43 41
Lundin, Maria HR-rådgiver +47 79 02 43 04
Politiavdelingen - forvaltningsoppgaver
Høiland, Jorunn Tove Førstekonsulent +47 79 02 43 12
Floberg, Maria Førstekonsulent +47 79 02 43 52
Høgemark, Tale Rådgiver +47 79 02 43 14
Miljøvernavdelingen
Berntsen, Mari Rådgiver +47 79 02 43 73
Dahl, Solveig Roti Rådgiver kulturminneforvaltning - prosjektkoordinator kulturminnearbeid +47 97 59 51 39
Jakola-Fjeld, Magnus Forurensningsrådgiver +47 79 02 43 53
Karlstad, Linda Juridisk rådgiver +47 79 02 43 57
Lien, Hans Andreas Kulturminnesnekker +47 79 02 43 59
Loktu, Lise Kulturminnerådgiver +47 79 02 43 19
Løvold, Martine Sveaoppryddingen
Melhus, Lisbeth Schnug Forurensningsrådgiver +47 79 02 43 55
Rønning, Egil Naturforvalter +47 79 02 43 56
Snaprud, Ina Kulturminnerådgiver +47 79 02 43 17
Vasstrand, Berit Arealplanrådgiver +47 79 02 43 58
Wika, Jannike Elise Naturforvalter +47 79 02 43 18
Øyjordet, Ingvild Naturforvalter +47 79 02 43 21
Staben
Andersen, Aud Reiselivsrådgiver +47 79 02 43 23
Carlsen, Terje Kommunikasjonsrådgiver +47 79 02 43 25
Fredriksen, Magnus Politiadvokat +47 79 02 43 45
Haavik, Thomas Reiselivsrådgiver +47 79 02 43 48
Rotneberg, Henrik Juridisk rådgiver +47 79 02 43 24
Tengesdal, Stig Morten Rådgiver samfunnssikkerhet +47 79 02 43 31
Wiik, Stein Magne Russisk tolk +47 79 02 43 26