Publisert 21.05.2023

Fortsatt fare for våtsnøkred, men lav risiko for at de kan nå veier og bebyggelse

Basert på værforholdene det siste døgnet og værmeldingen framover, er det fortsatt fare for våtsnøskred, men det er lav fare for at slike skred kan nå veier og bebyggelse ifølge NGI.


Publisert 20.05.2023

Økt fare for våtsnøskred i Longyearbyen

Basert på skredfaglige råd fra Norges geotekniske institutt (NGI) vil Sysselmesteren oppfordre publikum til å utvise aktsomhet ved ferdsel langs vei 100 og 300 grunnet økt fare for våtsnøskred (se kart).


Publisert 19.05.2023

Ledig stilling som assisterende sysselmester

Sysselmesteren på Svalbard har ledig stilling som assisterende sysselmester. Søknadsfrist er 31. mai 2023.


Publisert 16.05.2023

Søk om reinsjakt 2023

Fastboende på Svalbard kan fra 16. mai søke om reinsdyrjakt for høsten 2023. Jakttiden er fra 15. august til 20. september. Fristen for å søke fellingstillatelse er 15. juni.


Publisert 27.04.2023

Sjøfartsdirektoratet øker tilstedeværelsen på Svalbard

Fra mai til og med august vil inspektører fra Sjøfartsdirektoratet være til stede for å føre tilsyn med fartøy som anløper havner på Svalbard.


Publisert 11.04.2023

Ferdselsforbudet på Vei 300 er opphevet

Etter anbefaling fra NGI har Sysselmesteren opphevet ferdsels- og oppholdsforbudet på Vei 300 fra Huset og ned til bro 501 (Museumsveien) fra kl. 12:00 i dag 11. april.


Publisert 10.04.2023

Opphever ferdselsforbudet ovenfor Vei 100 og deler av Vei 300

Basert på snøskredfaglige vurderinger fra NGI har Sysselmesteren besluttet å oppheve ferdsels- og oppholdsforbudet på oversiden av Vei 100 i dag 10. april fra kl. 17:00. Samtidig oppheves ferdselsforbudet på Vei 300 fra Huset og opp til Gruvelageret. Ferdsels- og oppholdsforbudet på Vei 300 fra Huset og ned til bro 501 (Museumsveien) opprettholdes inntil videre.


Publisert 09.04.2023

Tillater kjøring i skuterfritt område

På grunn av den store snøskredfaren tillater Sysselmesteren kjøring med snøskuter fra Reindalen gjennom Tverrdalen og Bolterdalen fram til natt til tirsdag.


Publisert 08.04.2023

Stor snøskredfare på Svalbard søndag

NVE melder at det søndag 9. april ventes stor snøskredfare - faregrad 4 – i region Svalbard vest og Svalbard sør.


Publisert 08.04.2023

Ferdselsforbud på oversiden av Vei 100, Vei 300 forblir stengt

Sysselmesteren har besluttet å innføre ferdsels- og oppholdsforbud på oversiden av Vei 100 fra det gamle sykehuset og hele veien opp til og med Nybyen. Forbudet vil gjelde fra lørdag 8. april kl. 20.00. Vei 300 forblir stengt inntil videre og det er ferdsels- og oppholdsforbud i området.