Publisert 15.12.2022

Ny nettside for MOSJ Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen

MOSJ presenterer miljøinformasjon om miljøet på Svalbard og Jan Mayen. Nå er ny nettside lansert, med oppdaterte data fra bl.a. Sysselmesteren på Svalbard.


Publisert 09.12.2022

Fortsetter våpenkontroller

Sysselmesteren fortsetter kontroller av oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.


Publisert 08.12.2022

Presisering om utenlandske førerkort på Svalbard

Hovedregelen er at personer med utenlandsk førerkort som er gyldig i hjemlandet kan nytte slikt førerkort for vedkommende motorvogngruppe under hele oppholdet på Svalbard. Førerkortet må imidlertid være av modell som kreves etter Wien-konvensjonen av 1968 om vegtrafikk.


Publisert 07.12.2022

Ferdselsforbud opphevet

Ferdselsforbud på Vei 300 har blitt opphevet i dag 07.12.22 kl. 1300. Det vil imidlertid ta noe tid før fysiske sperringer er fjernet og vegen er klargjort for biltrafikk.


Publisert 01.12.2022

Anerkjenner utenlandske førerkort for begrenset periode

Sysselmesteren har besluttet å anerkjenne utenlandske førerkort for kl. B på Svalbard fra og med i dag og til og med 31 desember 2023 under bestemte forutsetninger. Et av dem er at førerkortet må være utstedt i et land som er tilsluttet Wienkonvensjonen.


Publisert 28.11.2022

Historiens første politiråd på Svalbard

Sist fredag ble det etablert politiråd for første gang på Svalbard.


Publisert 25.11.2022

Statens vegvesen flytter kontor på Svalbard

Skal du ta teoriprøven, fornye førerkortet eller registrere kjøretøyet må du møte opp på Statens Hus i Longyearbyen.


Publisert 21.11.2022

Mann dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand

En mann hjemmehørende i Longyearbyen er i Nord-Troms og Senja tingrett dømt for å ha ført en motorvogn i ruspåvirket tilstand. Tingretten dømte mannen til fengsel i 30 dager samt en bot på 60 000 kroner. I tillegg mister han førerkortet i 2,5 år.


Publisert 17.11.2022

Sysselmesteren har foretatt trekning av jul eller nyttår på Fredheim

De som er trukket ut er kontaktet via epost.


Publisert 08.11.2022

Øvde på smittehåndtering ved rabiesmistanke

Den 18. oktober gjennomførte Sysselmesterens feltpersonale en øvelse sammen med vilthelseansvarlige ved Veterinærinstituttet på korrekt uttak av prøver ved mistanke om rabies på rein på Svalbard. Formålet var å teste ut gjeldene prosedyrer for smittevern og sikkerhet under feltmessig svært krevende forhold, samt lage en instruksjonsvideo.