Bøtelagt for ikke å melde inn turopplegg


Sysselmesteren har ilagt en fransk turoperatør en bot på 100 000 kroner for å ha unnlatt å gi melding om planlagte turopplegg innen åtte uker før opplegget starter. 

Publisert 09.07.2024

Den franske turoperatøren er bøtelagt for overtredelse av forskrift om turisme, feltopplegg og annen reisevirksomhet på Svalbard § 8, som sier at melding om planlagte turopplegg skal meldes inn til Sysselmesteren innen åtte uker før opplegget starter.

I perioden fredag 29. mars 2024 til mandag 8. april 2024 gjennomførte den franske turoperatøren minst to turopplegg på Svalbard til tross for at det ikke var sendt inn melding om planlagte turopplegg til Sysselmesteren i forkant.

Som følge av behov for bistand til medisinsk evakuering av en turdeltaker fra Luitpoldbreen den 8. april 2024, ble et turfølge fra selskapet kontrollert av Sysselmesteren, hvor det ble avdekket at turoperatøren ikke hadde levert turmelding.

- Formålet med turistforskriften og ordningen med turmeldinger er bl.a. å ivareta turisters og andre reisendes sikkerhet i felt. I dette tilfellet hadde turoperatøren ikke inngitt melding til Sysselmesteren om noen av sine turopplegg på Svalbard i forkant av sesongen. Følget ble derfor pålagt å avbryte turopplegget og returnere til Longyearbyen i tillegg til at turoperatøren ble gitt en foretaksstraff for forholdet, sier Magnus Rindal Fredriksen, politiadvokat hos Sysselmesteren.

For overtredelsen er turoperatøren ilagt en bot på kr. 100 000. Boten er vedtatt.