Forelegg for å ha forstyrret isbjørn


To guider i et fransk rederi er ilagt forelegg på 20 000 kroner hver for å ha oppsøkt og forstyrret isbjørn.

Publisert 01.07.2024

Det var søndag 23. juni i Mosselbukta nord på Svalbard at de to guidene førte gummibåter med betalende gjester inn mot land der en isbjørnbinne og en isbjørnunge sto og spiste på et hvalkadaver. Begge dyrene ble forstyrret og trakk seg unna stedet hvor de hadde funnet mat.

Sysselmesteren mener at straffeskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil og har ilagt begge guidene et forelegg på 20 000 kroner hver for å ha brutt Svalbardmiljølovens § 30, som sier at det er forbudt å lokke til seg, forfølge eller ved annen aktiv handling oppsøke isbjørn slik at den blir forstyrret eller det kan oppstå fare for mennesker eller isbjørn.

Botens størrelse baserer seg på tidligere bøtepraksis og reflekterer samtidig sakens alvor, sier sysselmester Lars Fause.

- Gitt klimaendringer, med mindre sjøis og økende problemer for de isavhengige artene, vil Sysselmesteren også i tiden som kommer ha høyt fokus rettet mot unødvendig forstyrrelse av særlig isbjørn, sier Fause.

Dersom foreleggene ikke blir vedtatt, vil saken bli oversendt Nord-Troms tingrett for rettsbehandling.