Brannsak henlagt


Sysselmesteren har henlagt saken etter brannen i vei 232-36 den 4. februar 2024. Saken er henlagt fordi det er ikke bevist straffbare forhold.

Publisert 03.06.2024

Hovedhypotesen i etterforskningen var at brannen hadde en elektrisk årsak. Under etterforskningen ble det gjennomført en åstedsundersøkelse av brannstedet med bistand fra det lokale el-tilsynet. Under åstedsundersøkelsen ble det sikret en rekke gjenstander hvor enkelte ble sendt videre til Kripos for nærmere undersøkelser. Sysselmesteren har mottatt rapport fra disse undersøkelsene samt rapport fra el-tilsynet.

- Etter at etterforskingen nå er avsluttet kan vi legge til grunn at brannen startet i en bod i boligen, sier etterforskningsleder og politiadvokat Magnus Rindal Fredriksen.

Det ble ikke avdekket feil på det faste el-nettet. Undersøkelser av gjenstander samt opplysninger i avhør og funn på stedet taler med stor sikkerhet for at brannen har startet i PC-utstyr som befant seg i rommet. Saken er henlagt som intet straffbart forhold bevist, sier Fredriksen.

Forebyggende tiltak
På Brannvernforeningens nettside finnes informasjon om «brannsikker bolig» og forebyggende tiltak, herunder knyttet til bruk av elektriske apparater og lading:

https://brannvernforeningen.no/brannsikkerhet/i-hjemmet