Publisert 09.04.2023

Tillater kjøring i skuterfritt område

På grunn av den store snøskredfaren tillater Sysselmesteren kjøring med snøskuter fra Reindalen gjennom Tverrdalen og Bolterdalen fram til natt til tirsdag.


Publisert 08.04.2023

Stor snøskredfare på Svalbard søndag

NVE melder at det søndag 9. april ventes stor snøskredfare - faregrad 4 – i region Svalbard vest og Svalbard sør.


Publisert 08.04.2023

Ferdselsforbud på oversiden av Vei 100, Vei 300 forblir stengt

Sysselmesteren har besluttet å innføre ferdsels- og oppholdsforbud på oversiden av Vei 100 fra det gamle sykehuset og hele veien opp til og med Nybyen. Forbudet vil gjelde fra lørdag 8. april kl. 20.00. Vei 300 forblir stengt inntil videre og det er ferdsels- og oppholdsforbud i området.


Publisert 07.04.2023, Sist endret 07.04.2023

Stenger vei 300 inntil videre

Det er gått flere skred fra Platåberget og Sysselmesteren har derfor bestemt at Vei 300, fra krysset ved det gamle museet og helt opp til Gruvelageret, stenges midlertidig.


Publisert 07.04.2023

Opphever ferdsels- og oppholdsforbudet på Vei 100

Basert på snøskredfaglige vurderinger fra NGI har Sysselmesteren besluttet å oppheve ferdsels- og oppholdsforbudet på oversiden av Vei 100 i dag 7 april fra kl. 12:00.


Publisert 07.04.2023

Etterforsker isbjørn dødsfall

Sysselmesteren etterforsker dødsfallet til en isbjørnbinne på Vindodden. Ungen hun hadde med seg måtte dessverre avlives.


Publisert 06.04.2023

Opprettholder ferdselsforbudet på oversiden av Vei 100

Sysselmesteren har besluttet å opprettholde ferdsels- og oppholdsforbudet på oversiden av Vei 100 inntil videre.


Publisert 05.04.2023

Innfører ferdselsforbud på oversiden av Vei 100

Basert på snøskredfaglige vurderinger fra NGI og værprognosene har Sysselmesteren besluttet å innføre ferdsels- og oppholdsforbud på østsiden (oversiden) av Vei 100 fra det gamle sykehuset og hele veien opp til og med Nybyen. Forbudet vil gjelde fra onsdag 5. april kl. 19.00.


Publisert 31.03.2023

Åpningstider i påsken

Sysselmesteren har følgende åpningstider i påskeuken:


Publisert 21.03.2023

Invitasjon til strandryddetokt 2023

Sysselmesteren inviterer fastboende på Svalbard til strandryddetoktet 2023. Søknadsfrist er 31. mars.