Reviderte retningslinjer for skytevåpen til isbjørnbeskyttelse


Sysselmesteren på Svalbard har revidert retningslinjene for skytevåpen til isbjørnbeskyttelse.

Publisert 15.05.2024

De reviderte retningslinjene er en formalisering og presisering av tidligere praksis i forbindelse med regler for våpenbruk til isbjørnbeskyttelse.

Det er blant annet en presisering på hvem kan bruke revolver til isbjørnbeskyttelse, samt presiseringer om midlertidig innførsel av skytevåpen til isbjørnbeskyttelse for utenlandske borgere.

Retningslinjene finner du her