Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Våpen


På grunn av isbjørnfaren på Svalbard skal alle som beveger seg utenfor bosettingene ha egnede midler til skremming av isbjørn. Sysselmesteren anbefaler også å ha med skytevåpen. Saksbehandlingstiden for alle typer våpensøknader er inntil fire uker.

Det er forbudt å bære ladd våpen innenfor bosettingen i Longyearbyen. Våpenet skal bæres slik at alle kan se at det er tomt for ammunisjon. Det er ikke tillatt å bære våpen i butikker eller offentlige bygg.