Innførsel og utførsel


Det er egne retningslinjer for innførsel og utførsel av våpen og ammunisjon til og fra Svalbard.

Publisert 01.04.2019

Norge har et eget Nasjonalt Våpenregister. Hvis du har kjøpt og fått registrert våpen i Nasjonalt Våpenregister til sportsskyting eller jakt mens du bor på Svalbard, er slike våpen å anse som norske våpen. Ved flytting fra Svalbard til fastlands-Norge kreves det ikke egen importtillatelse fra politidistriktet du flytter til. Våpenkortet er å anse som en importtillatelse i dette tilfellet.

Hvis våpenet er ervervet til isbjørnbeskyttelse, vil dette stå nederst på våpenkortet. Dette våpenet kan du IKKE ta med til fastlandet.

Sender du våpen i egen forsendelse, for eksempel container, til fastlandet, må du legge ved kopi av våpenkort. Skytevåpen som skal sendes må være gjort trygt, slik at det ikke kan brukes (f.eks. kammerlås, eller sende vital våpendel i egen forsendelse).

Ammunisjon skal ikke pakkes sammen med et komplett våpen jf. våpenforskrift § 6-7. Den som skal sende eller transportere ammunisjon må i tillegg til kravene som er fastsett i andre og tredje ledd også oppfylle kravene til transport eller sending av eksplosiver etter brann- og eksplosjonsvernloven. Privatpersoner kan ikke kjøpe eller selge ammunisjon. Ammunisjon som du ikke tar med til fastlandet, kan du levere hos Sysselmesteren for destruksjon.

Informasjon om regler for innførsel og utførsel av våpen til og fra utlandet finnes på Tolletatens nettside www.toll.no

Reise til Norge/ Svalbard med våpen for isbjørnbeskyttelse
Skal du på reise og ha med deg våpen til Norge/ Svalbard for isbjørnbeskyttelse? Da må du dokumentere at du kan ha med deg våpen inn i Norge/ Svalbard.

Noen land krever at du har tillatelse til å føre våpenet ut av landet. Sjekk hos lokale myndigheter i det landet du bor i.

Du må være 18 år for å reise til Norge/ Svalbard med rifle og hagle. Til isbjørnbeskyttelse er det for tilreisende kun repeter rifle med kaliber 308/ 30-06 med ekspanderende kule hvor prosjektilet skal veie minst 10 gram og gi en anslagsenergi på minst 2200 Joule på 100 meter avstand, eller hagle med slugs i kaliber 12 eller grovere som er godkjent til dette formålet. 

Innvilget tillatelse til innreise med våpen gjelder inntil tre måneder.

Når du reiser med gyldig europeisk våpenpass
Reiser du til Norge fra et land innenfor EU/EØS kan du søke om europeisk våpenpass i ditt hjemland før du reiser.

Når du reiser uten gyldig europeisk våpenpass
Dersom du ikke har et europeisk våpenpass, må du søke om tillatelse til midlertidig innførsel senest to måneder før innførselen skal finne sted.

Dette må du alltid ha med deg:

  • gyldig våpenkort fra hjemlandet
  • gyldig legitimasjon
  • dokumentasjon på hvorfor du reiser til Norge/ Svalbard - for eksempel en arbeidskontrakt som guide, besøke familie/ venner på Svalbard, turist med verifiserte reisedokumenter
  • gyldig europeisk våpenpass hvis du har det. Alle våpen du har med på reisen må være oppført i våpenpasset

Dersom du ikke har europeisk våpenpass, må du søke om og ha med tillatelse til midlertidig innførsel.

Når du reiser med gyldig europeisk våpenpass
Gå på grønn sone i tollen når du kommer til Norge/ Svalbard hvis du har med gyldig europeisk våpenpass.

Når du reiser uten gyldig europeisk våpenpass
Har du ikke gyldig europeisk våpenpass? Da må du deklarere våpenet ditt når du reiser inn til Norge/ Svalbard. Å deklarere våpenet vil si å gi en skriftlig melding om at du reiser med våpenet. Ta på forhånd kontakt med tollpunktet som du først ankommer til når du lander i Norge/Svalbard for å forhøre deg hva de trenger av deklarasjon.

Utenlandske borgere som midlertidig skal ha med skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon til Norge må ha tillatelse fra politiet. Det kan bare gis tillatelse for midlertidig innførsel i forbindelse med isbjørnbeskyttelse for et angitt tidspunkt, altså den tiden du er på Svalbard. Den som skal innføre skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon må oppfylle kravene til minstealder for den aktuelle våpentypen og ha gyldig våpentillatelse fra hjemlandet.

Når du skal hjem igjen
Reiser du med gyldig europeisk våpenpass? Da trenger du ikke deklarere våpenet når du reiser ut av Norge.

Reiser du uten gyldig europeisk våpenpass? Da må du vise fram tillatelsen til midlertidig innførsel til Tolletaten når du reiser ut av Norge.