Oppbevaring og transport


Skytevåpen eller en vital del av våpenet skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap. Ammunisjon skal oppbevares nedlåst og adskilt fra våpenet eller sammen med våpenet i FG-godkjent sikkerhetsskap. Signalpistol, signalpenner og snublebluss skal oppbevares nedlåst.

Publisert 01.04.2019, Oppdatert 27.05.2024

Oppbevaring av våpen
FG-godkjent sikkerhetsskap med egenvekt under 150 kg skal forankres i henhold til fabrikantenes spesifikasjoner. Sikkerhetsskap som ikke har egenvekt på 150 kg, kan suppleres med lodd slik at den totale egenvekt overstiger 150 kg. Loddende skal være montert på skapets innside (etter forsikringsselskapenes godkjennelsesnemnd sine krav i FG-520:1-FG-krav for prøving og godkjennelse av sikkerhetsskap).

Transport av våpen
Ved transport av våpen og ammunisjon til/fra Svalbard må flyselskapet kontaktes for oppdaterte regler for hvordan flyselskapet ønsker dette transportert/registrert.
 
Under forsendelsen skal vital del av våpenet være adskilt, noe som i de fleste tilfeller enkelt kan gjøres ved at sluttstykket fjernes. På f.eks. revolver er det normalt godkjent å benytte tønnelås, mens på andre typer våpen vil det være mulig å fradele vital del på annen måte. Våpenet skal være tømt for ammunisjon.
 
Ved reise til Svalbard må våpenkort, evt. en utlånserklæring medbringes. Europeisk våpenpass er også gyldig dokumentasjon. Utenlandske borgere må tollklarere våpenet ved innreise til Norge.

Lover og forskrifter

Lenker