Oppbevaring og transport av våpen


Skytevåpen eller en vital del av våpenet skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap. Ammunisjon skal oppbevares nedlåst og adskilt fra våpenet eller sammen med våpenet i FG-godkjent sikkerhetsskap.

Publisert 01.04.2019

Ved transport av våpen og ammunisjon til/fra Svalbard må flyselskapet kontaktes for oppdaterte regler for hvordan flyselskapet ønsker dette transportert/registrert.

Under forsendelsen skal vital del av våpenet være adskilt, noe som i de fleste tilfeller enkelt kan gjøres ved at sluttstykket fjernes. På f.eks. revolver er det normalt godkjent å benytte tønnelås, mens på andre typer våpen vil det være mulig å fradele vital del på annen måte. Våpenet skal være tømt for ammunisjon.

Ved reise til Svalbard må våpenkort, evt. en utlånserklæring medbringes. Europeisk våpenpass er også gyldig dokumentasjon. Utenlandske borgere må tollklarere våpenet ved innreise til Norge.

Lover og forskrifter

Lenker