Fause fortsetter som sysselmester


Kongen i statsråd har i dag åremålsbeskikket Lars Fause som sysselmester på Svalbard for tre nye år.

Publisert 05.04.2024

Sysselmester Lars Fause er åremålsbeskikket som sysselmester på Svalbard for en ny periode på tre år. Han tiltrer fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Stillingen som sysselmann er et åremål på tre år, med mulighet for inntil tre års forlengelse.

Lars Fause tiltrådte som sysselmann 24. juni 2021. 1. juli 2021 ble tittelen endret til sysselmester.

Lars Fause kom da fra stillingen som førstestatsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter. Han var assisterende sysselmann på Svalbard fra 2008 til 2010.

Mer om dagens sysselmester.