Ferdsel på sjøis


Sysselmesteren ønsker alle en god og trygg påske og skal du ut på tur så er det lurt å ta en titt på reguleringene om ferdsel på sjøis.

Publisert 25.03.2024

Det ligger for tiden mye is i fjordene på Svalbard og vi minner om motorferdselforskriftens bestemmelser om ferdsel på sjøis. I tillegg til de midlertidige ferdselsrestriksjonene som er innført i Tempelfjorden, Billefjorden og Dicksonfjorden, og regulering av ferdsel på sjøis i Van Mijenfjorden nasjonalpark på Svalbard, gjør vi særlig oppmerksom på regulering av ferdsel på islagte sjøområder mellom Agardhbukta og Wichebukta. Her skal ferdselen legges til nærmeste farbare vei på sjøisen langsetter land og det er ikke er anledning til å kjøre utover på isen i disse områdene. Vi minner videre om at ferdsel i naturreservatene øst på Svalbard er forbudt, se motorferdselforskriftens kart A.

Fastboende
Fastboende kan bruke beltemotorsykkel (snøscooter) og beltebil på snødekt og frossen mark

  1. i områder som er markert med gult på kart A;
  2. i et område markert med grønt på kart A fram til 1. mars hver sesong (snøscootersesong);
  3. i en kartfestet ferdselsåre gjennom et område markert med grønt på kart A.

Ferdselsåren er markert med hel rød strek på kart A, og går langs dalbunnen av Kjellströmdalen til Kjellströmdalhytta, videre opp søre Bellsundpasset og ned Passbreen og derfra kortest farbare vei over til Agardhdalen (Agardhsletta).

Tilreisende
Tilreisende kan bruke beltemotorsykkel (snøscooter) og beltebil på snødekt og frossen mark

  1. i områder markert med gult på vedlagte kart B;
  2. i et område markert med blått på vedlagte kart B langs østkysten av Spitsbergen mellom Agardhbukta i sør og Wichebukta i nord, dersom de deltar i organiserte turopplegg eller er i følge med fastboende;
  3. i et område markert med blått på vedlagte kart B på deler av Filchner- og Lomonosovfonna, dersom de deltar i organisert turopplegg eller er i følge med fastboende;
  4. i et område markert med oransje på vedlagte kart B utenfor Ny-Ålesund dersom de er i følge med fastboende i Ny-Ålesund;
  5. i en kartfestet ferdselsåre som beskrevet i første ledd bokstav c og markert med rød strek på vedlagte kart B, dersom de deltar i organiserte turopplegg eller er i følge med fastboende.

Områdene som nevnt i første og annet ledd omfatter også tilliggende islagte sjøområder, med unntak av islagte sjøområder mellom Agardhbukta og Richterfjellet, jf. første ledd bokstav b der motorferdsel er forbudt etter 1. mars. På Storfjorden mellom Agardhbukta og Wichebukta skal ferdselen legges til nærmeste farbare vei på sjøisen langsetter land.

Billefjorden
På islagte sjøområder i Billefjorden, Petuniabukta og Adolfbukta, er det forbud mot ferdsel med motorkjøretøy frem til 1. juni 2024. Det er tillatt å krysse islagte områder i Billefjorden med beltemotorsykkel (snøskuter) på korteste farbare rute mellom Nordenskiöldbreen og Pyramiden og utenfor dette, mellom Pyramiden og utløpet av Hørbyedalen samt mellom utløpet av Hørbyedalen og Ebbahytta, vist på kart C. Ved kryssing av islagte sjøområder i tråd med denne bestemmelsen er det kun tillatt med nødvendige sikkerhetsstopp.

Tempelfjorden
På islagte sjøområder i Tempelfjorden, innenfor en rett linje mellom utløpet av Murdochelva og Kapp Schoultz, er det forbud mot ferdsel med motorkjøretøy frem til 1. juni 2024, vist på kart D. Utenfor dette området er det tillatt å krysse islagte områder i Tempelfjorden med beltemotorsykkel (snøskuter) på korteste farbare rute. Ved kryssing av islagte sjøområder i tråd med denne bestemmelsen er det kun tillatt med nødvendige sikkerhetsstopp.