Lanserer veileder for strandrydding

Strandryddere i aksjon på Svalbard sommeren 2023. Foto: Lisbeth Schnug Melhus / Sysselmesteren på Svalbard.

Miljødirektoratet og Sysselmesteren har laget en veileder for alle som ønsker å arrangere strandryddeaksjoner på Svalbard. Veilederen finnes på både norsk og engelsk.

Publisert 19.04.2024

Rydding av forsøplede strender har vært en del av Sysselmesterens miljøarbeid siden 2000. Årlig plukkes det rundt 13 tonn marint avfall i regi av Sysselmesteren, bl.a. gjennom det årlige strandryddetoktet for fastboende på Svalbard.

Sysselmesteren har nå i samarbeid med Miljødirektoratet utarbeidet en strandryddeveileder for alle som ønsker å arrangere ryddeaksjoner. Den inneholder også nyttig kunnskap for deg som ønsker å delta på en aksjon. Veilederen beskriver både planlegging i forkant av en ryddeaksjon og hvordan ivareta helse og sikkerhet for strandryddere.

Dokumentet finnes både norsk og engelsk. 

Last ned dokumenter