Kjøring på barmark med snøskuter

Vårsmeltinga er i gang i Adventdalen.
Vårsmeltinga er i gang i Adventdalen. Foto: Eva Therese Jenssen / Sysselmesteren på Svalbard.

Vårsmeltinga er i gang og stadig større områder er nå barmark. Sysselmesteren minner om at det ikke er lov å kjøre beltekjøretøy på barmark, kun på mark som er både frossen og snødekt.

Publisert 30.04.2024

Enkelte steder i terrenget er det svært lite snø, og Sysselmesteren har fått melding om kjøring med snøskuter på barmark. Vi minner om at på Svalbard er det bare tillatt å kjøre med beltekjøretøy i terrenget der marken er både frossen og snødekt. Se Motorferdselforskriften for mer informasjon.