Forelegg på 1 million kroner for å ha seilt med tungolje


Et utenlandsk rederi er ilagt et inndragningsforelegg på 1 million kroner for å ha seilt et av sine skip med tungolje om bord innenfor territorialfarvannet rundt Svalbard, som er et brudd på Svalbardmiljøloven. I tillegg er kapteinen ilagt et forelegg på 30 000 kroner.

Publisert 13.06.2024

Det var 6. juni 2024 at lasteskipet passerte inn i Svalbards territorialfarvann, til tross for at fartøyet hadde tungolje om bord, noe som ble fastslått ved en kontroll utført av inspektører fra Sjøfartsdirektoratet samme dag.  

Dette er et brudd på Svalbardmiljølovens § 82a, som bestemmer at skip som anløper Svalbard ikke kan bruke eller ha tungolje som framkomstmiddel. Bestemmelsen gjelder hele Svalbard og ble innført 1. januar 2022.

For overtredelsen av Svalbardmiljølovens § 82a har Sysselmesteren på Svalbard rettet et inndragningsforelegg mot det utenlandske rederiet på 1 million kroner. I tillegg er kapteinen på skipet ilagt et forelegg på 30 000 kroner.

Det er første gang at det er ilagt forelegg i forbindelse med brudd på tungolje-bestemmelsen på Svalbard.

Foreleggene er ikke vedtatt. Rederiet stilte garanti for summen av forelegget og fikk dermed seile ned fra Svalbard onsdag kveld den 12. juni.

Hovedforhandling i saken er berammet i Nord-Troms tingrett i begynnelsen av oktober.