Publisert 24.10.2022

Revefangst vinteren 2022/23

Sysselmesteren har nå lyst ut revefangst for kommende vinter. Søknadsfrist er 30 oktober 2022.


Publisert 14.10.2022

Informasjon om revefangst vinteren 2022/23

Sysselmesteren skal også i år lyse ut revefangst gjennom Inatur. Det blir likevel litt annerledes fangst i år, fordi det nå er en del pelslus på reven. 


Publisert 07.10.2022

Kaptein dømt for brudd på ferdselsforbud

En kaptein på en utenlandsk seilbåt er i Nord-Troms og Senja tingrett dømt for å ha overtrådt ferdselsforbudet i Bjørnøya naturreservat. Straffen er bot på 24 000 kroner subsidiært fengsel i 24 dager hvis boten ikke betales. I tillegg idømmes kapteinen å betale 3000 kroner i saksomkostninger.


Publisert 06.10.2022

Krav til gyldig førerkort på Svalbard

Sysselmesteren minner om at personer med utenlandsk førerkort som er gyldig i hjemlandet kan nytte slikt førerkort for vedkommende motorvogngruppe under hele oppholdet på Svalbard. Førerkortet må imidlertid være av modell som kreves etter Wien-konvensjonen av 1968 om vegtrafikk. Internasjonalt førerkort gjelder ikke på Svalbard.

 


Publisert 30.09.2022

Husk å levere fellingstillatelsen for rein

I dag er absolutt siste frist for innlevering av fellingstillatelsen (kontrollkortet) for rein. Kortet skal leveres uansett om du har jaktet eller ikke. Du kan levere kortet i kassene ved Forskningsparken i løpet av helga. Er du tvil om du skal gjøre, les informasjonen bak på kortet.

 


Publisert 27.09.2022

Økt helikoptertrafikk i mørket

For å forberede seg til vintermørket skal mannskapene på Sysselmesterens helikoptre trene på flyvning med lysforsterkende utstyr framover. Dette vil medføre økt helikoptertrafikk i mørket de neste ukene.


Publisert 23.09.2022

Ny analyse om risiko og sårbarhet på Svalbard

Sysselmesteren har ansvar for å ha oversikt over risiko og sårbarhet på Svalbard. Denne oversikten etablerer vi gjennom å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse, også kalt SvalbardROS. Det er nå laget en ny ROS-analyse. Den nye analysen erstatter den tidligere utgaven fra 2016.


Publisert 22.09.2022

Gult farevarsel – kraftige vindkast

Det er meldt kraftige vindkast i Longyearbyen fra kl. 22.00 i kveld til kl. 07.00 fredag morgen. Vi ber folk om å ta sine forholdsregler og sikre løse gjenstander, passe på dører og vinduer, unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder og være forsiktige ved ferdsel i strandsona og på sjøen. Har du båt bør du sjekke fortøyninger før det blåser opp.  


Publisert 22.09.2022

Søknad om midlertidige innretninger for vinterbruk 2022 - 2023

Det kreves tillatelse fra Sysselmesteren til alle midlertidige innretninger i vinter som skal brukes til leiropphold for allmennheten en uke eller mer. Dette gjelder for etablering av leir innenfor forvaltningsområde 10, utenfor naturvernområder og utenfor planområder. Fristen for å søke er 24. oktober 2022.

 


Publisert 12.09.2022

Sysselmesteren ber om film og video

Sysselmesteren ber personer som har bilder eller videoopptak fra brannstedet i en tidlig fase om å ta kontakt med Sysselmesteren på vakttelefon 79 02 12 22. – Vi ber også eventuelle vitner om å ta kontakt med oss på samme telefonnummer, sier sysselmesteroverbetjent Stein Olav Bredli.