Publisert 03.02.2023

Høring om midlertidig endring av motorferdselforskriften

Sysselmesteren sender på høring forslag til midlertidig endring av § 8 i forskrift om motorferdsel på Svalbard. De foreslåtte endringene omfatter ferdsel på sjøisen i områdende Billefjorden og Tempelfjorden. Høringsfrist er 23. februar.


Publisert 02.02.2023

Skuterferdsel i skuterfritt område

Sysselmesteren minner om at det bare er fastboende på Svalbard som har lov til å kjøre snøskuter fram til 1. mars i det skuterfrie området som er markert med grønt på kart A i Forskrift om motorferdsel på Svalbard. 


Publisert 30.01.2023

Presisering rundt momsrefusjon på reisegods

Sysselmesteren er i prosess med relevante etater for å overføre oppgaven med momsrefusjon til rette myndighet. Som en del av dette ønsker Sysselmesteren å minne om vilkår for bruk av skjema RD 0032B (momsrefusjon på varer kjøpt på fastlandet og brakt opp til Svalbard). 


Publisert 25.01.2023

Ledige engasjementer som Sysselmesterbetjent

Sysselmesteren på Svalbard har ledige engasjementer som sysselmesterbetjent. Søknadsfrist: 6 februar.


Publisert 24.01.2023

Aksepterer førerkort fra land som er tilsluttet Genève-konvensjonen av 1949

Sysselmesteren har besluttet ytterligere unntak fra førerkortkravet for utenlandske førerkort på Svalbard. Unntaket utvides til å omfatte førerkort som gir førerrett for personbil/klasse B, dersom førerkortet er utstedt i et land som er tilsluttet Genève-konvensjonen av 1949 eller Wien-konvensjonen av 1968 om vegtrafikk. Førerkortet må være gyldig i utstederlandet. Unntaket på Svalbard gjelder fra og med d.d. til og med 31.12.2023. 


Publisert 20.01.2023

Midlertidig innretninger for reiselivet vinter 2023

Sysselmesteren på Svalbard har også denne vinteren gitt reiselivsaktører tillatelse til midlertidige innretninger utenfor Longyearbyen planområde.


Publisert 17.01.2023

Ledige engasjementer som feltinspektører

Sysselmesteren har ledige engasjementer som feltinspektører. Søknadsfrist: 29 januar. 


Publisert 16.01.2023

Innfører faste søknadsfrister for forskningsaktivitet på Svalbard

Fra 2023 innfører Sysselmesteren fire faste søknadsfrister i året for forskningsaktivitet på Svalbard.


Publisert 12.01.2023

Rekord i antall straffesaker og straffesaksproduksjon i 2022

I 2022 har Sysselmesteren hatt det høyeste antallet straffesaker og straffesaksproduksjon siden år 2000. Årsaken er ikke at det nødvendigvis er flere som begår straffbare handlinger, men heller en økt tilstedeværelse og flere kontroller utført av Sysselmesteren ute i felt.


Publisert 10.01.2023

Svalbardseminaret 2023

Svalbardseminaret 2023 vil foregå i Møysalen på UNIS i perioden 17. – 31. januar. Seminarkvelder er tirsdager og torsdager.