Offentlig høring: Forslag til verneområde for nedre Adventdalen

Kart med forslag til avgrensning til nedre Adventdalen naturreservat.

Sysselmesteren på Svalbard sender nå ut på høring det foreslåtte verneområdet for nedre Adventdalen. Høringsfrist er 15. oktober 2023.

Publisert 13.06.2023

Forslag til verneområde for nedre Adventdalen sendes nå ut på høring. Det foreslås at et areal på 62 km² i nedre Adventdalen vernes som naturreservat (se nedlastbart høringsdokument).

Kartet finnes også i Svalbardkartet: https://geokart.npolar.no/Html5Viewer/index.html?viewer=Svalbardkartet_Adventdalen 

Formålet er å bevare et unikt arktisk dalføre med viktige våtmarksområder og naturlig tilhørende vegetasjon, dyreliv og geologiske formasjoner. Adventdalen er et spesielt viktig trekk- og hekkeområde for fugl og er et av de største, og frodigste dalførene på Svalbard.

Det foreslås at nedre Adventdalen vernes som naturreservat og at verneområdet omfatter dalføret, deriblant de mest fuglerike områdene i utredningsområdet samt noen av sidedalene i nord og øst.

Arealet som inngår i verneforslaget, omfatter ikke de arealene som er mest berørt av eksisterende bruk og inngrep. Dette gjelder bl.a. hyttefelt, infrastruktur, grillplassen ved utløpet av Longyearelva, og hundegårder samt deler av Isdammen.

Høringsfristen er 15. oktober 2023.

Høringsinnspill sendes til Sysselmesteren på firmapost@sysselmesteren.no