Publisert 12.09.2022

55 personer er evakuert

55 personer er evakuert i forbindelse med brannen i Vei 228 i sentrum av Longyearbyen. To personer har fått behandling for lettere røykskader på Longyearbyen sykehus.


Publisert 12.09.2022

Har kontroll på brannen

Brannvesenet har nå kontroll på brannen i Vei 228. Det er ikke fare for at brannen skal spre seg til bygninger i nærheten. Sysselmesteren ber folk om å ikke gå eller kjøre i Hilmar Rekstensvei slik at de er til hinder for nødetatene.


Publisert 07.09.2022

Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Ny-Ålesund planområde

Sysselmesteren på Svalbard har gitt Kings Bay AS tillatelse til utslipp av avløpsvann til Kongsfjorden. 


Publisert 31.08.2022

20.000 i bot for å forstyrre isbjørn

Sysselmesteren har ilagt en utenlandsk guide et forelegg på 20.000 kroner for å forstyrre en isbjørn i Trygghamna sist lørdag.


Publisert 30.08.2022

Tillatelse til drift av ny miljøstasjon

Sysselmesteren på Svalbard har gitt Longyearbyen lokalstyre tillatelse til drift av ny miljøstasjon på Hotellneset. 


Publisert 24.08.2022

Melding om videre arbeid med vern av nedre Adventdalen

Klima- og miljødepartementet har i 2022 gitt Sysselmesteren på Svalbard i oppdrag å sende verneforslag for nedre Adventdalen til faglig gjennomgang til Miljødirektoratet. Formålet er å styrke vern av områder med særlig rikt fugleliv i nedre Adventdalen. 


Publisert 22.08.2022

Reisedokumenter ved reise til og fra Svalbard

Sysselmesteren minner om at det fra og med 1. september 2022 kun er pass og nasjonalt ID-kort som er godkjent reisedokument for norske statsborgere som kommer fra eller reiser til Svalbard. Dette gjelder både barn og voksne. Det er kun norske statsborgere bosatt på Svalbard som kan søke om pass og nasjonalt ID-kort hos Sysselmesteren på Svalbard.


Publisert 11.08.2022

800.000 kroner i foretaksstraff for brudd på våpenloven

Sysselmesteren har ilagt et fransk rederi en foretaksstraff på 800.000 kroner for brudd på våpenloven.


Publisert 08.08.2022

Turist skadet av isbjørn

En fransk turist ble skadet da en isbjørn tok seg inn i en teltleir på Sveasletta på nordsiden av Isfjorden i dag morges. Vedkommende er ikke livstruende skadet.


Publisert 01.08.2022

75.000 i bot for brudd på ferdselsbestemmelsene

En utenlandsk turoperatør har fått forelegg på 75.000 kroner for brudd på ferdselsbestemmelsene i Kongsfjorden naturreservat for fugl. I tillegg har ekspedisjonslederen i selskapet fått 20.000 kroner i bot for samme forhold.