Katharina Rise er ny assisterende sysselmester på Svalbard

Katharine Rise.

Katharina Rise er ansatt i åremålsstilling som assisterende sysselmester på Svalbard. Hun tiltrår stillingen i september 2023.

Publisert 29.06.2023

Katharina Rise kommer fra stilling som førstestatsadvokat hos Riksadvokaten, der hun har jobbet siden 2011. Hos Riksadvokaten har hun hatt et fagansvar for miljøkriminalitet. Hun er leder for Antidoping Norges påtalenemnd, har møterett for Høyesterett samt at hun har tatt sjefskurset hos Forsvarets Høyskole. Rise har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo.

- Med hennes brede erfaring og bakgrunn så vil det være en klar styrking av min ledergruppe og jeg er svært fornøyd med at jeg nå får Katharina Rise med på laget, sier sysselmester Lars Fause.