Ha mobilen på når du skal på tur


Et av Sysselmesterens redningshelikoptre har fått installert mobiltelefon-deteksjonssystemet «Lifeseeker». Systemet kan oppdage og lokalisere mobiltelefoner i områder uten dekning og i dårlig vær. Derfor anbefales det at man har mobilen påslått når man er på tur på Svalbard.

Publisert 22.03.2024

Det første av Sysselmesterens helikoptre er nå modifisert med dette systemet. Det andre helikopteret vil få systemet installert etter hvert.

«Lifeseeker» er et helt nytt geolokaliseringssystem, med teknologi tilpasset helikopter og som er designet på et enkelt konsept om at mobiltelefoner er det mest utbygde signalsendernettverket i hele verden.

«Lifeseeker» er i stand til å oppdage og lokalisere mobiltelefoner nøyaktig, enten i områder med eller uten nettverksdekning (2G, 3G og 4G), samt under ugunstige værforhold.  Dette systemet utnytter teknologien i dagens mobiltelefoner, og gjør mobiltelefonen til et «nødfyr» som er i stand til å lede redningsressurser, med stor nøyaktighet, til mobiltelefonen som er i bruk.  Ved å operere uavhengig av telenettverket kan «Lifeseeker» benyttes til å finne mobiletelefonen til den savnede, til tross for manglende mobildekning. Dette gir redningsteamet en direkte kommunikasjonskanal med den savnedes mobiltelefon, og dermed opplysninger om tilstand og annen viktig informasjon som kan bidra til en vellykket redningsoperasjon.

Systemet fungerer også opp mot mobiltelefoner med utenlandsk nummer.

Derfor oppfordres publikum til å ha mobiltelefonen slått på under tur, samt ha med en batteribank slik at man alltid har ladet telefon.

Telefoner i flymodus vil ikke kunne lokaliseres med «Lifeseeker». 

Ha med nødvendig utstyr
Det er viktig å påpeke at dette systemet ikke erstatter andre kommunikasjonsmidler som satellitt-telefon og inReach, men er et supplement til disse.

Sysselmesteren ønsker alle god og trygg tur.