Energiforsyningen i Longyearbyen


Den siste tids utfordringer med energiforsyningen i Longyearbyen har gjort at Sysselmesteren på Svalbard, som statsforvalter på øygruppen, har anmodet om bistand fra Forsvaret med å få ekstra aggregater opp fra fastlandet for å styrke beredskapen rundt energiforsyningen i byen.

Publisert 18.03.2024

Det er tilstrekkelig energikapasitet i dag, men det er nødvendig å sikre økt reservekapasitet.

På bakgrunn av dette har Sysselmesteren anmodet om bistand for raskt å kunne styrke reserveenergiforsyningen.

Det er her snakk om et sivilt oppdrag for Forsvaret, som er den instansen som kan levere kompatible aggregater raskest til Svalbard. Svalbard Energi vurderer at Forsvarets største mobile aggregatsett med tilhørende utstyr er forenelig med dagens energiforsyning. Forsvaret stiller aggregatsettet til rådighet for lokalsamfunnet på Svalbard, og bidrar med nødvendig personell for oppkobling og opplæring.

Det jobbes samtidig med å installere to tidligere gruveaggregater fra Svea som vil overta for det mobile aggregatsettet på sikt.