Bøtelagt for ulovlig kjøring på sjøis


Tre tilreisende personer er ilagt en bot på 12.500 hver for å ha kjørt på sjøisen i Tempelfjorden. Bøtene er vedtatt.

Publisert 22.03.2024

Sysselmesterens feltinspektører stoppet det utenlandske turfølget den 21. mars etter at de kjørte i forbudt område på Tempelfjorden.

De tre skuterførerne er bøtelagt for å ha overtrådt bestemmelsen om at ferdsel med motorkjøretøy på islagte sjøområder i Tempelfjorden er forbudt frem til 1. juni 2024.

De tre ble hver ilagt en bot på 12.500 kroner for overtredelsen. Bøtene er vedtatt.