Forurensing og avfall


Svalbard er utsatt for langtransportert forurensning av miljøgifter gjennom luft- og havstrømmer. I tillegg finnes det både aktive og gamle kilder til forurensning fra bosettingene, gruvedrift, forskning og turisme. Miljøet og mange av dyreartene på Svalbard inneholder til dels svært høye nivåer av miljøgifter.

Publisert 05.04.2019

Sysselmesteren jobber aktivt for at det ryddes i gamle forurensninger og etterlatenskaper. Sysselmesteren har også et operativt ansvar for å håndtere akutte utslipp og fører tilsyn med at bestemmelsene om forurensning og avfall i eller i medhold av svalbardmiljøloven overholdes. Avfallshåndteringen i de ulike bosettingene reguleres særskilt. 

Kontaktpersoner