Virksomheters plikt til internkontroll


Alle offentlige og private virksomheter på Svalbard skal ha et internkontrollsystem som ivaretar kravene som gjelder forurensning og avfall fastsatt i svalbardmiljøloven og kravene som gjelder produkter som kan skade miljøet fastsatt i produktkontrolloven.

Publisert 16.11.2022

Dette går frem av Forskrift om forurensning og avfall kapittel 11. 

Du kan lese mer om hva det betyr å ha og utøve internkontroll samt hva internkontrollen skal inneholde, i våre faktaark, som du finner i til høyre,