Tanklagring


Lagring av farlig avfall, petroleumsprodukter og andre farlige kjemikalier i tanker under 2 m3 i planområdene, trenger ingen særskilt tillatelse så lenge man følger vilkårene i forskrift om forurensning og avfall på Svalbard.

Publisert 17.11.2022, Oppdatert 10.03.2024

Lagring av farlig avfall, petroleumsprodukter og andre farlige kjemikalier i tanker under 2 m3 i planområdene, trenger ingen særskilt tillatelse så lenge man følger vilkårene i § 3-2 i Forskrift om forurensning og avfall på Svalbard.

For lagring i større tanker må det søkes om tillatelse etter svalbardmiljøloven, jf. § 3-1 i forskrift om forurensning og avfall.

Lagring av tanker som inneholder farlig avfall, petroleumsprodukter og andre farlige kjemikalier utenfor planområdene krever i utgangspunktet tillatelse fra Sysselmesteren med noen unntak, jf. § 3-4 forskrift om forurensning og avfall på Svalbard

Søknaden bør sendes i god tid. Forvent inntil fire uker saksbehandlingstid.