Mudring, dumping og utfylling i sjø


Det er forbudt å mudre, dumpe, plassere materiale eller fylle ut i sjø.

Publisert 16.11.2022

Det er forbudt å mudre, dumpe, plassere materiale eller fylle ut i sjø, jf. Forskrift om forurensning og avfall §§ 2-4 til 2-7 med mindre Sysselmesteren har gitt tillatelse til det.

Søknad om tillatelse til mudring, dumping, plassering av materiale og utfylling i sjø skal inneholde de opplysningene som er nødvendig for å vurdere om tillatelse bør gis, og hvilke vilkår som skal settes.

I forskriftens § 2-8 finner du en liste over opplysninger som Sysselmesteren trenger for å behandle søknaden

Søknaden bør sendes i god tid. Forvent inntil fire uker saksbehandlingstid.