Jakt, fangst og fiske


Svalbards dyreliv er fredet, men det er åpnet for begrenset jakt, fangst og fiske på enkelte arter. Formålet med forvaltningen av Svalbards fauna er å bevare mest mulig naturlige dyrebestander.

Publisert 03.04.2019

Jakt, fangst og fiske på Svalbard er regulert gjennom svalbardmiljøloven med tilhørende forskrifter. Vær oppmerksom på at tilreisende har mer begrensede jakt- og fiskerettigheter enn fastboende.