Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Jakt, fangst og fiske


Svalbards dyreliv er fredet, men det er åpnet for begrenset jakt, fangst og fiske på enkelte arter. Formålet med forvaltningen av Svalbards fauna er å bevare mest mulig naturlige dyrebestander.

Jakt, fangst og fiske på Svalbard er regulert gjennom svalbardmiljøloven med tilhørende forskrifter. Vær oppmerksom på at tilreisende har mer begrensede jakt- og fiskerettigheter enn fastboende.