Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Jegerprøven


For å kunne jakte på Svalbard må du ha fullført det obligatoriske jegerprøvekurset og bestått eksamen. Sysselmesteren på Svalbard arrangerer jegerprøveeksamen årlig. Sysselmesteren kunngjør dato, tid og sted for eksamen.

De som har fullført det obligatoriske jegerprøvekurset og betalt for eksamensavgiften kan melde seg opp til eksamen. Eksamensavgiften på kr. 280,- må betales i skranken på sysselmesterkontoret før oppmelding.

De som vil ta jegerprøven må registrere seg som jegerprøvekandidat på www.jegerproveeksamen.no, og melde seg opp til eksamen på denne nettsiden.

Longyearbyen jeger og fiskeforening arrangerer jegerprøvekurs. Ta direkte kontakt med LJFF om spørsmål tilknyttet jegerprøvekurs her http://www.ljff.info/

Lenker