Svalbardrein og sel


Jakttiden på svalbardrein er fra 15. august til 20. september. Jakt på svalbardrein er forbeholt fastboende. Både tilreisende og fastboende kan jakte storkobbe og ringsel. Informasjon om fangstrapportering finner du her.

Publisert 03.04.2019

For jakt på sel og reinsdyr må du i tillegg til avlagt jegerprøve vise dokumentasjon på gyldig bestått storviltprøve (skyteprøve). Skyteprøven må være avlagt med det samme våpenet som det skal jaktes med. Bevis på godkjent skyteprøve må tas med på jakt for å vises for jaktoppsynet.

Til jakt på svalbardrein og sel skal det kun brukes rifle og jaktammunisjon med ekspanderende prosjektil. For ammunisjon med kulevekt mellom 9 og 10 gram skal anslagsenergien være minst 2700 joule (275 kgm) målt på 100 meters avstand. For ammunisjon med kulevekt på 10 gram eller mer skal anslagsenergien være minst 2200 joule (225 kgm) målt på 100 meters avstand.

Fra 2021 skal fangstrapport fra jakta på Svalbardrein leveres digitalt. Det kan gjøres på to måter. Last ned en app som heter "settogskutt", logg inn med jegernummer og fødselsdato.

Fangstrapport kan også leveres via hjorteviltregisteret.no. Logg inn med jegernummer og fødselsnummer og følg prosedyren videre inne på siden.

Svalbard er et villreinområde som heter "2300 Svalbard". Valdene Sassen, Collesdalen, Reindalen etc. finner du ved å søke dem opp. Lever fangstrapport i området du skjøt ditt dyr. Dersom du opplever problemer med bruken av hjorteviltregisteret eller appen settogskutt kan du kontakte naturdata as på support@naturdata.no eller telefon 74 33 53 10.

Rabies

Rabies er en dødelig sykdom for mennesker og varmblodige dyr og forekommer på Svalbard. Sykdommen kan forebygges gjennom vaksinering, men den kan ikke behandles etter at den smittede har utviklet kliniske symptomer. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som skal komme i kontakt med ville dyr på er vaksinert. Les mer om rabies hos Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet sine internettsider.