Rapportering av jakt og fiske


Det er krav om innlevering av jakt-, fangst- og fiskekort på Svalbard. Dersom du har løst et jakt-, fangst- eller fiskekort, skal du levere fangstrapport. Se lenker til høyre.

Publisert 16.04.2019

Fra 2021 skal fangstrapport fra jakta på Svalbardrein leveres digitalt. Det kan gjøres på to møter. Last ned en app som heter "settogskutt", logg inn med jegernummer og fødselsdato.

Veiledning til bruken av appen finner du i lenke til høyre.

Fangstrapport kan også leveres via hjorteviltregisteret.no. Logg inn med jegernummer og fødselsnummer og følg prosedyren videre inne på siden.

Svalbard er et villreinområde som heter "2300 Svalbard". Valdene Sassen, Collesdalen, Reindalen etc. finner du ved å søke dem opp. Lever fangstrapport i området du skjøt ditt dyr. Dersom du opplever problemer med bruken av hjorteviltregisteret eller appen settogskutt kan du kontakte naturdata as på support@naturdata.no eller telefon 74 33 53 10.