Krav for å kunne jakte og fiske


Du må ha avlagt jegerprøve og være registrert i Jegerregisteret for å jakte på Svalbard.

Publisert 03.04.2019

Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke avlegge jegerprøve dersom de kan dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt hjemland. Utenlandske jegere som skal jakte på Svalbard, må være registrert det norske Jegerregisteret. 

Du må ha personlig kort/tillatelse for å fiske og jakte. Dette kan du bare løse på www.inatur.no

Jegere må huske å ta med jaktkort, skyteprøvebevis, våpenkort og legitimasjon som skal kunne vises fram for jaktoppsynet.