Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Kjøtt og kjøttprodukter


Det er ikke tillatt å innføre kjøtt og kjøttprodukter fra Svalbard til fastlandet. Viltkjøtt fra jakt på Svalbard er unntatt fra forbudet på visse vilkår.

Forbudet mot å innføre kjøtt og kjøttprodukter fra Svalbard til fastlandet gjelder også kjøtt som kan kjøpes i butikkene.

Det er gjort unntak fra forbudet for viltkjøtt fra jakt på Svalbard. Det er lov å ta med seg inntil fem kilo viltkjøtt per person.