Småviltjakt


Fastboende kan skyte inntil 10 ryper per dag, mens tilreisende kan skyte totalt fem ryper per sesong. Både tilreisende og fastboende kan jakte teist, havhest og kortnebbgås uten antallsbegrensning.

Publisert 03.04.2019

Til jakt på fugl kan det benyttes både hagle og rifle. Ved jakt på kortnebbgås med rifle må det brukes ammunisjon med anslagsenergi på minst 294 joule (30 kgm) på 100 meter.