Jaktbare arter


Publisert 03.04.2019

Dyr

Art Jakttid Krav
Ringsel (Phoca hispida) 01.02-20.03
20.05-30.11
Jegerprøve, storviltprøve
Storkobbe (Erignathus barbatus) 01.02-27.04
05.06-30.11
Jegerprøve, storviltprøve
Fjellrev (Vulpes lagopus) 01.11-15.03 Jegerprøve, fastboende på Svalbard
Svalbardrein (Rangifer tarandus) 15.08-20.09 Jegerprøve, storviltprøve, fastboende på Svalbard

Fugler

Art Jakttid Krav
Havhest (Fulmarus glacialis) 21.09-31.10 Jegerprøve
Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) 20.08-31.10 Jegerprøve
Svalbardrype (Lagopus mutus) 10.09-23.12 Jegerprøve
Teist (Cepphus grylle) 01.09-31.10 Jegerprøve