Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Fiske


Fastboende kan fiske med garn etter svalbardrøye i saltvann og innsjøer i tråd med bestemmelsene i røyeforskriften. Både fastboende og tilreisende kan fiske med stang og pilkeredskaper der røyeforskriften åpner for det og inntil de sesongvise kvotene er fylt.

Se røyeforskriften til høyre på denne siden vedrørende kvoter og i hvilke innsjøer fiske etter røye er tillatt.