Regelverk og ferdselsrestriksjoner


Turoperatører har plikt til å sette seg inn i lover og forskrifter for Svalbard og må overholde regelverket i all sin virksomhet.

Publisert 05.04.2019, Oppdatert 10.11.2023

Turoperatøren skal også sørge for at alle som utfører arbeid som virksomheten er ansvarlig for, er kjent med og overholder regelverket. 

I tillegg må turoperatører sette seg inn i og forholde seg til lover og regelverk håndhevet av andre forvaltningsmyndigheter som Sjøfartsdirektoratet, Arbeidstilsynet, Mattilsynet m, fl.

 

Spørsmål om regelverk kan rettes til firmapost@sysselmesteren.no. Derfra blir din forespørsel rettet til riktig avdeling og kontaktperson.