Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Kulturminneområder med ferdselsforbud


I disse kulturminneområdene er det ferdselsforbud hele året. Se kart til høyre. Du kan imidlertid søke Sysselmesteren om tillatelse til ilandstigning i Virgohamna.