Kart og GPS


På denne siden ligger det data for nedlasting til GPS, samt temakart for Svalbard.

Det er flere gode karttjenester med kart for Svalbard på internett. TopoSvalbard er topografiske kart fra Norsk Polarinstitutt. Naturbase inneholder nyttige temadata. Du finner lenke til begge til høyre.