Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Temakart


Her kan du finne forskjellige temakart fra Sysselmesteren på Svalbard.

Temakartene er delt opp i følgende kategorier:

  • Ferdselsrestriksjoner til fots og med snøskuter - viser områder med ferdselsrestriksjoner på Svalbard. 
  • Jakt- og fangstkart - viser områder det er lov å jakte og fangste på Svalbard.
  • Naturvernområder- viser temakart for alle naturvernområder på Svalbard.