Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.