Alkohol


Her finner du en oversikt over alkoholregler på Svalbard. Lenke til søknadsskjemaer finnes i margen til høyre.

Publisert 08.05.2019, Oppdatert 13.06.2024

Tillatelse til kjøp av alkohol – alkoholkort

Salg av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard er kvoteregulert. Personer som er innført i Befolkningsregisteret for Svalbard kan kjøpe følgende månedlige kvote:

  • inntil to flasker brennevin (eller inntil fire flasker sterkvin)
  • inntil 0,5 flasker sterkvin (alternativt en flaske annenhver måned)
  • inntil 24 bokser eller halvflasker øl som ikke inneholder mer enn 4,75 volumprosent alkohol. Av årlig kvote kan likevel inntil 24 bokser eller halvflasker inneholde inntil 7 volumprosent alkohol
  • svakvin til rimelig forbruk

Det kreves kjøpstillatelse/alkoholkort for kjøp av alkohol. Dette kan søkes om til Sysselmesteren for de som er fastboende eller til de som oppholder seg på Svalbard mer enn 90 dager.

Personer som ikke er registrert i Befolkningsregisteret på Svalbard, eller som ikke oppholder seg på Svalbard mer enn 90 dager, innvilges ikke alkoholkort. Disse må vise reisedokument i form av flybillett ved kjøp av alkohol.

Passasjerer og mannskap på passasjerfartøy, fiske- og fangstfartøy, forskningsfartøy og marinefartøy må få alkohol på utførsel fra fastlandet.

Saksbehandlingstiden er inntil 2 uker, og tillatelsene blir levert direkte til Nordpolet.

Kjøpstillatelse ut over ordinær kvote

Det kan søkes om kjøp av alkohol ut over ordinær alkoholkvote for enkeltstående arrangement, både for firmaer og for privatpersoner.

Saksbehandlingstiden er inntil 4 uker.

Skjenkebevillinger, import- og kjøpstillatelser

Der det foreligger en skjenkebevilling gir denne også tillatelse til innkjøp av og import av alkoholen som skal skjenkes. Det er derfor ikke behov for å søke om import- eller kjøpstillatelse der skjenkebevilling foreligger.

Søknad om skjenkebevilling som gjelder innenfor Longyearbyen arealplanområde behandles av Lokalstyret.

Søknad om skjenkebevilling utenfor Longyearbyen arealplanområde, herav fartøy, hytter/camp, bosetninger mv. behandles av Sysselmesteren.

Det kan søkes om import av alkohol som ledd i næringsvirksomhet, tilvirkning, engrossalg, salg og skjenking av alkoholholdig drikke.

Saksbehandlingstiden er inntil 4 uker.

Skjenkebevilling for skip som seiler i svalbardfarvann

Skip som seiler i svalbardfarvann, må ha skjenkebevilling utstedt av Sysselmesteren for å servere alkoholholdig drikke.

For passasjerfartøy som anløper Svalbard, kan skjenking skje til personer som medfølger fartøyet når det foreligger en skjenkebevilling fra fartøyets hjemland.

Saksbehandlingstiden er inntil 4 uker.

Innførsel/utførsel av alkohol

Svalbard er toll- og avgiftsfritt område. Dette betyr at varer som tas med fra Svalbard til fastlandet, blir tollbehandlet ved ankomst til fastlandet som om innreise skjedde fra utlandet. Hvis du har oppholdt deg på Svalbard i minst 24 timer, kan du ta med deg alkoholholdig drikke etter gjeldende regler. Se informasjon fra Tollvesenet.

Privatpersoner bosatt på Svalbard må kjøpe sin alkoholkvote på Svalbard og har ikke anledning til å innføre alkohol avgiftsfritt fra fastlandet til Svalbard.

Privatpersoner med kortvarig opphold på Svalbard har ved innreise rett til å ta med alkoholholdig drikke til rimelig forbruk.

Omsetning og innførsel og utførsel av alkohol reguleres av Forskrift om alkoholordningen for Svalbard.

På Tollvesenets hjemmesider kan du lese mer om fortolling av større mengder alkohol enn kvoten.