Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Turoperatører


Turoperatører på Svalbard må sette seg inn i gjeldende regelverk. De må melde turopplegget sitt til Sysselmesteren på Svalbard. Turmeldingen må leveres senest åtte uker før planlagt oppstart. Turoperatører har plikt til å rapportere etter utført aktivitet. 

Sysselmesteren gjør oppmerksom på nytt våpenregelverk fra 1. juni 2021. Les mer her.