Turoperatører


Turisme, feltopplegg og annen reisevirksomhet på Svalbard er regulert av forskrift om turisme mv. på Svalbard.

Alle turoperatører må melde turopplegget sitt til Sysselmesteren på Svalbard senest åtte uker før planlagt oppstart.

Turopplegget skal ikke starte før turoperatøren har mottatt et offisielt svarbrev fra Sysselmesteren. Turoperatører har plikt til å rapportere etter endt turopplegg.

Publisert 05.04.2019, Oppdatert 10.11.2023

Sysselmesteren gjør oppmerksom på nytt våpenregelverk fra 1. juni 2021. Les mer her.