Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Melde-, forsikrings- og rapporteringsplikt


En turoperatør skal gi melding om planlagt virksomhet på Svalbard til Sysselmesteren på Svalbard i god tid før hver sesong, og senest åtte uker før aktivitetene er planlagt å starte.

 

Det er fortsatt problemer ved mellomlagring av meldeskjemaene og man vil kunne oppleve feilmeldinger ved innsending av skjema. Sysselmesteren anbefaler derfor at dere inntil videre fyller ut skjemaet uten å være logget inn og sender det i én operasjon for å unngå problemer. Det jobbes for å løse dette problemet.

Sysselmesteren på Svalbard stiller krav til hva en slik melding skal inneholde. Det skal kun sendes inn en melding per sesong, som inkluderer alle aktivitetene gjeldende sesong. Sysselmesteren krever at alle meldinger om turopplegg skal leveres elektronisk.

Turoperatører har ansvar for å tegne forsikring eller stille bankgaranti for utgifter til eventuelle søk, redningsoperasjoner eller pasienttransporter som måtte blir nødvendig i forbindelse med virksomheten på Svalbard. Sysselmesteren fastsetter størrelsen basert på opplysningene gitt i melding om turopplegg. 

Turoperatører har plikt til å rapportere gjennomført aktivitet. Cruise- og båtoperatører rapporterer via seilingsrapporter.