Melde-, forsikrings- og rapporteringsplikt


En turoperatør skal gi melding om planlagt virksomhet på Svalbard til Sysselmesteren på Svalbard i god tid før hver sesong, og senest åtte uker før aktivitetene er planlagt å starte.

Publisert 05.04.2019, Oppdatert 10.11.2023

Sysselmesteren på Svalbard stiller krav til hva en slik melding skal inneholde. Det skal kun sendes inn en melding per sesong, som inkluderer alle aktivitetene gjeldende sesong. Sysselmesteren krever at alle meldinger om turopplegg skal leveres elektronisk.

Turoperatører har ansvar for å tegne forsikring eller stille bankgaranti for utgifter til eventuelle søk, redningsoperasjoner eller pasienttransporter som måtte blir nødvendig i forbindelse med virksomheten på Svalbard. Sysselmesteren fastsetter størrelsen basert på opplysningene gitt i melding om turopplegg. 

Turoperatører har plikt til å rapportere gjennomført aktivitet. Cruise- og båtoperatører rapporterer via seilingsrapporter.